VIOLIN AND VIOLA LESSONS ONLINE | HOME

Уроки игры на скрипке и альте онлайн. 

Это новый веб-сайт, созданный во время Covid-19 в июне 2020 года. Поскольку число учеников и студентов может быть ограничено, необходимо сначала прочитать ссылку «Read me first». Там вы найдете всю актуальную информацию, связанную с обучением. 

Violin and viola lessons online. 

This is a new website that was created during Covid-19 in June 2020. As the number of pupils and students may be limited, it is necessary to first read the link "Read me first". There you will find all current information related to teaching. 

The site is only in its basic form and I will edit and expand it as needed. 

Hodiny houslí a violy online. 

Toto je nová webová stránka, která byla vytvořena během Covid-19 a to v červnu 2020. Jelikož počet žáků a studentů může být limitován je třeba nejdříve číst link “Read me first”. Tam se dozvíte všechny aktuální informace související s výukou.  

Stránka je jen ve své základní podobě a budu ji upravovat a rozšiřovat podle potřeby.